Hier vindt u alle berichten die in 2004 in "In de schijnwerper" vielen te lezen. "In de schijnwerper" is de actualiteitenrubriek van crescendo-muiden.nl.


8 december 2004 ~ een repetitie van het jeugdorkest

Sinds een paar maanden wordt er door de jongelui van het jeugdorkest iedere woensdag hard en enthousiast gerepeteerd. Voor de ontbrekende muziekstemmen worden ze bijgestaan door een paar (al net zo enthousiaste) "oude rotten in het vak".
Op woensdagavond 8 december 2004 namen we een kijkje achter de schermen en konden we horen en zien wat er zoal gebeurt tijdens zo'n repetitieavond, die onder leiding staat van Koos Schipper en Rinus van Ast. "Yellow Mountains" en "House of Dance" is maar een kleine greep uit het repertoire, dat op de lessenaar kwam.
Op de foto's kunt u de muzikanten aan het werk zien!
Graag willen Koos en Rinus iedereen laten meegenieten van de vorderingen van het orkest en daarom hebben ze besloten om een paar optredens per jaar te organiseren.
Het eerste optreden komt eraan, maar niet alleen van het jeugdorkest...
Jeugd - Happening!
Zondag 23 januari 2005 om 14.00 uur in ons verenigingsgebouw
"Pro Musica"

Het is de bedoeling, dat (bijna) alle jeugd van Crescendo zich deze middag gaat presenteren; naast het jeugdorkest zullen ook de blokfluitgroep en de slagwerkleerlingen meedoen.
Helaas is het voor de majorettes - gezien de beperkte ruimte in "Pro Musica", als er ook nog publiek moet kunnen zitten - niet mogelijk om mee te doen.
Iedereen is deze middag natuurlijk hartelijk welkom: ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s, alle leden (met "aanhang"), enzovoorts.
Om met Koos' woorden te spreken: "het belooft een leuke middag te worden, en - zoals men van Crescendo gewend is - de toegang is vrij, maar .....vol = vol !"
Tekst: Anja van Capelle21 december 2004 ~ crescendo’s kerst met swinging stars

Op dinsdagavond 21 december 2004 geeft de fanfare van muziekvereniging Crescendo haar jaarlijkse Kerstconcert in de Grote Kerk aan de Kerstraat in Muiden. Dit jaar gebeurt dit samen met Gospelkoor "Swinging Stars" uit Amsterdam.
Dat dit koor haar naam eer aandoet, zal elke luisteraar ter plekke ontdekken: het is ècht moeilijk om stil te blijven zitten op je stoel, als je ze hoort!
Het belooft weer een afwisselend, swingend en sfeervol Kerstconcert te worden. Het concert begint om 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom en er wordt geen entree geheven.
Tekst: Anja van Capelle1 december 2004 ~ sinterklaasfeest in "pro musica"

Op woensdag 1 december 2004 kwam Sinterklaas naar "Pro Musica", maar als eerste arriveerde Zwarte Piet, die onderweg Sinterklaas was kwijtgeraakt! Gelukkig wilden alle aanwezige kinderen wel even helpen om bij de buitendeur Sinterklaas te gaan roepen; en al snel verscheen hij. Gelukkig maar!
Er werd met z'n allen gezongen en alle 21 kinderen moesten bij de Sint komen om even over hun belevenissen in het afgelopen jaar te praten. Er werd ook door de kinderen opgetreden voor Sint en Piet: op blokfluit, bugel, hoorn, met de majorettestok en op de saxofoon... het werd een echt muzikaal Sinterklaasfeest.
Sinterklaas had dit jaar een beetje een "domme" Piet meegenomen naar ons gebouw, want hij was óók een zak met cadeautjes kwijt! In de zak, die hij nog wel bij zich had, zaten gelukkig wel veel pepernootjes en een paar cadeautjes, maar toch... waar was de rest van de pakjes?! Met hulp van een paar kinderen werd er snel gezocht in "Pro Musica", want Piet wist nog wel, dat hij de zak ergens had neergezet... In de werkkast werd de zak gevonden! En zo kreeg ieder kind toch nog een pakje.
Zwarte Piet wilde tijdens het feest ook nog de grote winterwortel, die bij de schoorsteen klaar lag voor het paard, opeten. Eén van de blokfluitleerlingen zag het gebeuren, protesteerde, meldde het aan Sinterklaas en legde de peen gedecideerd terug bij de laars; dáár moest Zwarte Piet vanaf blijven!
Vlak voordat Sint en Piet weer verder moesten voor een volgend bezoek aan andere, wachtende kinderen moesten ze nog een heel moeilijke klus "klaren": bepalen wie er gewonnen had in de kleurwedstrijd.
In de leeftijdscategorie van 0-4 jaar werd dat Beau Hasenaar, in de categorie 5-7 jaar was dat Joëlle Melis en bij de oudste groep van 8-10 jaar was Puck Holzhaus de winnaar. Maar Sint en Piet vonden alle kleurplaten zo mooi, dat er voor iedereen die meegedaan had, geapplaudisseerd werd. En natuurlijk vroegen ze aan de kinderen om volgend jaar allemaal mee te doen aan de kleurwedstrijd.
Nadat Zwarte Piet ook de ouders, die hun kinderen weer op kwamen halen van het feest, zover gekregen had om met elkaar "Hoor de wind waait door de bomen" te zingen, werd besloten met "Dag Sinterklaasje" en zwaaiden we met z'n allen Sint en Piet uit.
Het was met recht een "gezellig avondje van Sinterklaas"!
Tekst: Anja van Capelle28 november 2004 ~ crescendo in florisberg (aankondiging)

Op zondag 28 november a.s. geeft de fanfare van Crescendo een concert in verzorgingshuis "Florisberg" in Muiderberg. Op het repertoire staan muziekstukken in allerlei genres en uit verschillende tijden. Het belooft een muzikaal gevarieerde middag te worden.

Het concert begint om 14.30 uur en is gratis toegankelijk.

Ook niet-bewoners van "Florisberg" zijn van harte welkom om te komen luisteren!
Tekst: Anja van Capelle13 november 2004 ~ slagwerkconcert een succes

Het slagwerkconcert dat Crescendo Muiden en De Adelaar uit Weesp zaterdag hebben verzorgd, mag een groot succes worden genoemd! Het publiek was uit zowel Muiden als Weesp toegestroomd om te luisteren naar de beide slagwerkgroepen.

De slagwerkgroep van De Adelaar begon het concert, onder leiding van Jos Steenbergen, en speelde verschillende muziekstukken. Deze muziekstukken waren ingedeeld in vier blokken: Samba, Latin, Rock/Pop en als laatste een stuk waarin de jungle werd herkend.Bron: Kabelkrant Weesp

Na de pauze speelden de slagwerkers uit Muiden diverse stukken, waarbij speciale slagtechnieken voor visuele effecten zorgden. Eén van de stukken is speciaal daarvoor door de eigen instructeur, Job van Duijnhoven, geschreven. Tevens werd een muziekstuk ten gehore gebracht, waarin men een "journaaltune" kon herkennen. Dit stuk heet dan ook toepasselijk "Newsflash".

Aan het eind van het concert werden nog twee swingende nummers door de slagwerkgroepen samen uitgevoerd. Dat dit voor het publiek misschien wat hard was, lag aan het feit dat er bijna 40 slagwerkers aan het spelen waren! Met luid applaus liet het publiek horen dat men genoten had.

Het ligt in de bedoeling hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.
Tekst: Ernst-Jan Zevering12 november 2004 ~ benefietconcert voor het rode kruis

Op vrijdagavond 12 november 2004 hebben de fanfare van "Crescendo" uit Muiden en de harmonie van "De Adelaar" uit Weesp gezamenlijk een benefietconcert gegeven voor het Rode Kruis.
De Grote Kerk in Muiden werd daarvoor gratis beschikbaar gesteld door de Samen-op-Weg Gemeente Muiden.
Na het openingswoord door mevrouw Wertheim, voorzitter van de afdeling Weesp van het Rode Kruis, gaf lady-speaker Corina van Ast op vlotte wijze een inleiding op alle muziekstukken, die deze avond vertolkt werden. Het publiek toonde ondanks het slechte weer in ruime mate belangstelling en kon genieten van een diversiteit aan muziekstijlen èn van een drankje - tegen betaling voor het goede doel - in de pauze.
Dankzij de geheven entreegelden en de gulle giften van het publiek werd het Rode Kruis deze avond met een opbrengst van 427,29 euro verblijd!
Tekst: Anja van Capelle25 oktober 2004 ~ nieuwe trommen voor slagwerkgroep crescendo

Dinsdag 21 september was het eindelijk zover: de slagwerkgroep kon haar nieuwe trommen in gebruik nemen!
Hier ging heel wat aan vooraf. Tot voor kort speelden de volwassen leden op trommen, die inmiddels de respectabele leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
De leeftijd begon een rol te spelen in het onderhoud. Vanwege de hoge kosten van nieuwe trommen was in eerste instantie een grondige renovatie van de trommen gepland. Veel materialen bleken echter allang niet meer leverbaar te zijn!
En dus besloot het bestuur om de portemonnee te trekken, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage die we uit het Prins Bernhard Cultuurfonds mochten ontvangen. Er werden zes nieuwe trommen besteld. En niet zo maar trommen: er werd echt maatwerk besteld.
Drie slagwerkers zijn naar Heereveen geweest om bij fabrikant Van der Glas (onze huisleverancier) een trom samen te stellen, geheel naar eigen wens. En het resultaat is er naar! Maar dat kunt u zelf beoordelen: vanaf ons eerstvolgende straatoptreden kunt u ze zelf bekijken en beluisteren.
Tekst: Marlous Zevering
Foto's: Ernst-Jan Zevering1-2-3 oktober 2004 ~ halloween-muziekweekend

Het muziekweekend, dat om het jaar door Crescendo georganiseerd wordt, stond op 1, 2 en 3 oktober 2004 in het teken van "Halloween". Spoken, heksen, skeletten, nonnen, een mummie, en allerlei andere gedaantes begaven zich naar Doornspijk om daar met elkaar het weekend door te brengen. De kamplocatie was geheel omgetoverd in een griezelhuis. Met 80 deelnemers, in leeftijd variërend van 4 tot en met 76 jaar en verdeeld in groepen, werd deelgenomen aan allerlei activiteiten, die door de P.R.-commissie tezamen met vier vrouwelijke verenigingsleden en de muzikaal leiders van de vereniging georganiseerd waren.Op vrijdagavond werd gestart met een speurtocht buiten, in het donker. Er moesten griezelige objecten worden herkend, kleine spoken worden opgezocht, een heks van een neus worden voorzien en een tocht met een groep op één bezemsteel worden afgelegd, waarbij heksenlimonade werd vervoerd. Tot slot werd uit verschillende stukken tekst één compleet griezelverhaal samengesteld en voorgelezen.

Na de ochtendgymnastiek op zaterdag werden die dag, en op zondagochtend, allerlei creatieve doe-opdrachten, die pasten bij het Halloween-thema uitgevoerd: op de muziek van "Thriller" van Michael Jackson werd een dans ingestudeerd; er werden eigen griezelverhalen geschreven, waarna deze zelfde verhalen omgevormd werden tot een heuse toneelvoorstelling, voorzien van een bijpassend, zelfgeschreven lied met vele coupletten; op tafels en kop-en-schotels werden met stokken en lepeltjes huiveringwekkende geluiden voortgebracht; en met papier, stof, rietjes, houtsnippers, waskrijt, enz. enz. moesten schilderijen met spoken, heksen, en dergelijke worden gemaakt.
Na de barbecue werd ’s avonds een heuse Play-Backwedstrijd gehouden, waar jong en oud aan deelnamen. De einduitslag was als volgt:

1. Kees met "I want to brake free" van Queen,
2. Suzanne, Anne-Lotte en Dieuwertje met "Om 12 uur - de spoken" van De Meidengroep, en
3. Lisa en Puck met "Je bent goed, zoals je bent" van Kinderen voor Kinderen.

Waanzinnig goede optredens, ovationeel applaus en lachsalvo’s vulden de avond!


Op zondagmiddag waren de ouders en familieleden van Crescendo’s jeugdleden uitgenodigd om te komen genieten van een voorstelling door alle deelnemers aan het Halloween-weekend. Hierin werd alles geshowd wat men tijdens dit weekend had gedaan, geleerd en ingestudeerd, afgewisseld met de optredens van de drie prijswin-naars van de Play-Backwedstrijd en het door het uit de 80 deelnemers bestaande koor gezongen lied over "Monsters!".

Grote griezèlligheid voerde het gehele weekend de boventoon!

Huldiging jubilarissen

Op 2 oktober 2004 - tijdens het muziekweekend, dat plaatsvond in Doornspijk - werd een aantal jubilarissen bij Crescendo gehuldigd. De jubilarissen maken allemaal sinds langere tijd deel uit van de vereniging, waarbij per onderdeel (majorettes, fanfare en slagwerkgroep) verschillende regels worden gehanteerd, welke bepaald worden door de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen in Nederland.
Gehuldigd werden:

- Sanne Bosman, Stephanie Verheul en Chanella Nieman voor 5 jaar lidmaatschap als majorette,
- Metha Gokke en Mark van Capelle voor 12½ jaar lidmaatschap van resp. fanfare en slagwerkgroep, en
- Rinus Schaap en Bert van den Akker voor 40 jaar lidmaatschap van resp. fanfare en slagwerkgroep.
In verband met haar afwezigheid in Doornspijk werd aan Sandra Sijmons op 8 oktober in het eigen verenigingsgebouw de onderscheiding voor 10 jaar lidmaatschap als majorette uitgereikt.
Tekst: Anja van Capelle27 september 2004 ~ rabobank schenkt crescendo instrumenten

Muziekvereniging Crescendo was één van de genomineerden voor een toekenning van een geldbedrag uit het Coöperatief Fonds van de Rabobank, waarmee benodigde instrumenten voor de talrijke jeugdleden gekocht zouden kunnen worden.

Op maandagavond 27 september 2004 bleken de Rabobankleden tijdens de Algemene Ledenvergadering deze nominatie in grote getale te ondersteunen. Aan het einde van de avond mocht Koos Schipper namens Crescendo een cheque ter waarde van € 10.000,00 in ontvangst nemen.

Crescendo dankt de Rabobank en haar leden van harte voor deze fantastische schenking! U gaat er in de toekomst beslist nog van "horen"!
Tekst: Anja van CapelleFoto: Kabelkrant


22 september 2004 ~ jeugdorkest van start

Woensdagavond 22 september, was het dan zover.
Na een lange voorbereiding is gestart met een groep van 13 jongelui, die vol enthousiasme de eerste muziek hebben ingestudeerd.
De jeugd van Crescendo heeft eerder dit jaar zelf aangegeven dat ze het leuk zouden vinden om in een jeugdorkest te spelen.
Gelijktijdig speelde dit o.a. bij de PR commissie, wetende dat Crescendo in de gelukkige omstandigheid verkeert dat een grote groep jongelui lid is van Crescendo. Om dit te organiseren is eerst gekeken wie dit orkest kon gaan leiden en op welk tijdstip dit mogelijk zou zijn in ons verenigingsgebouw Pro Musica.

De doelstelling voor het jeugdorkest is even duidelijk als simpel. Leuke muziek spelen, leren spelen in een groep en ervaring opdoen met elkaar. Iedereen die op een blaasinstrument (geen blokfluiten) speelt in de leeftijd tot 21 jaar is welkom. Leerlingen kunnen na overleg met hun leraar/lerares na ongeveer een halfjaar plaatsnemen in het jeugdorkest.
De totale groep jeugdleden omvat zo’n 20 blazers, dus er zijn er nog een aantal die zich nog niet aangemeld hebben. Je bent altijd welkom. Meld je aan! Een grotere groep geeft ook muzikaal meer mogelijkheden.
Bij een orkest horen natuurlijk ook slagwerkers. Er hebben zich reeds 4 slagwerkers aangemeld, wat voorlopig voldoende is. Iedereen die in de toekomst als slagwerker in het jeugdorkest wil meespelen kan zich opgeven. Er kan dan gekeken worden wanneer en hoe dit mogelijk is.

Het is natuurlijk leuk om te laten zien en horen wat voor muziek er ingestudeerd wordt. Daarvoor zullen op termijn optredens/concerten geregeld worden. Daarover later meer. Waarbij aangemerkt kan worden dat het niet de bedoeling is dat het jeugdorkest altijd gelijktijdig met bijvoorbeeld de fanfare zal optreden.

De repetities vinden plaats op woensdagavond van 19.30 uur tot 20.45 uur in Pro Musica.

Wil je nadere informatie over het jeugdorkest? Neem gerust contact op met Koos Schipper of Rinus van Ast, de leiders van het jeugdorkest.
Dit kan door te mailen naar info@crescendo-muiden.nl. Speel je al in het jeugdorkest en kun je een keer niet komen op de wekelijkse repetitie, meld dit dan even bij één van de leiders.
Tekst: Koos Schipper12 september 2004 ~ wisselbeker voor minirettes

Tijdens het majoretteconcours in Alkmaar op zondag 12 september jl. hebben drie kleine teams en een grote groep majorettes van Muziekvereniging Crescendo Muiden deelgenomen aan de wedstrijden.
Alle teams behaalden - mede door de zwaardere jureringnormen, die bij dit evenement voor het eerst gehanteerd werden - een tweede prijs. Iets, waar zij echter zeer tevreden over kunnen zijn, want zowel qua techniek, als qua showsamenstelling werden prima prestaties op de vloer neergezet. Ook de op- en afmars van alle teams (meteen voorafgaand aan en volgend op een wedstrijdshow) werd op "flitsende" muziek en omlijst door extra toegevoegde bewegingen uitgevoerd. De dames lieten zich van hun beste kant zien!

In de 3e divisie brachten de showgirls een Salsa & Latin-dans, die met 75,15 punten gewaardeerd werd. De majorettes showden in de jeugddivisie 3 op muziek van Robbie Williams 76,18 punten bij elkaar. En de grote groep majorettes behaalde met 79,18 punten net geen 1e prijs voor haar grootse show op muziek uit de musical "Hamelen". De grootste beker, de wisselbeker voor het hoogste aantal punten in hun jeugddivisie 2, mocht deze dag door de minirettes mee naar Muiden worden genomen dankzij het puntenaantal van 78,40 dat zij behaalden met hun show op muziek van M-Kids.
Tekst: Anja van Capelle1-2-3 oktober 2004 ~ halloween-muziekweekend (aankondiging)

Op 1, 2 en 3 oktober organiseert "Crescendo" een muziekweekend voor haar leden. De dagen worden doorgebracht op een kamplocatie in Doornspijk en ingevuld met alternatieven voor de gebruikelijke muziek en dans (de "gewone" instrumenten blijven thuis!) en andere, verrassende activiteiten.

Het gehele weekend staat dit jaar in het teken van "Halloween", zodat de pompoenen, heksen, spoken en griezels zich als een "rode draad" door de dagen weven.

In verband daarmee doen de organisatoren een dringend beroep op de deelnemers aan het weekend om zoveel mogelijk in Halloween-stijl gekleed te gaan tijdens deze dagen. Dat kan door middel van een eenvoudig, groot, wit laken - als spook - tot aan de meest ingewikkelde creaties. Men kan het zich zo gemakkelijk maken als men wenst. Voor ideeën op dit gebied kunt u zoeken op de volgende website:

halloween.pagina.nl

Tevens worden alle deelnemers aan het weekend (jong en oud!) opgeroepen om in te schrijven voor de Play-Backwedstrijd, die tijdens dit weekend gehouden wordt. Er is veel "talent" in eigen huis, dus zijn de verwachtingen hoog gespannen.
Uiterste inschrijfdatum: 21 September
Tekst: Anja van Capelle12 september 2004 ~ majorettewedstrijden in alkmaar (aankondiging)

Op zondag 12 september a.s. nemen de majorettes van muziekvereniging Crescendo Muiden deel aan wedstrijden in Alkmaar. Met drie kleine teams en een grote groep gaan zij proberen de resultaten, die zij eerder dit jaar behaalden, te evenaren (en liefst nog te verbeteren!).

De wedstrijddag in sporthal De Hoornse Vaart, aan de Hertog Aalbrechtweg 4 in Alkmaar, begint om 10.00 uur. De Muidense optredens vinden vanaf circa 10.30 uur en verder verspreid over de dag plaats. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Tekst: Anja van Capelle

20 augustus 2004 ~ website crescendo van start

Vrijdag heeft voorzitter Joop van Capelle officieel de nieuwe website van de muziekvereniging in gebruik genomen. De site is een initiatief van de PR commissie van Crescendo en gebouwd door Mark van Capelle. De URL op internet is:

www.crescendo-muiden.nl

Op de site is allerlei informatie te vinden over Crescendo: de historie, activiteiten, agenda etc. Ook zijn er vele foto's te vinden.
Tekst: Kabelkrant Muiden Muiderberg
Foto's: Kabelkrant


7 juli 2004 ~ rabobank maakt nominaties bekend

De Rabobank heeft bekend gemaakt welke projecten in aanmerking komen voor steun uit het coöperatief fonds.
De genomineerde weesper projecten zijn een brochure voor het gemeentemuseum, een tijdklok voor Triton, reparatie van het lichtkruis van de katholieke kerk, buitenboordmotoren voor WSV De Vecht en speeltoestellen voor de Jan Woudsmaschool. Ook muziekinstrumenten voor Muziekvereniging Crescendo Muiden en een mattenvloer voor Driemond Fit dingen mee.
Vijf van de zeven projecten worden daadwerkelijk gefinancierd. De leden van de bank bepalen welke projecten dat zijn. Zij kunnen stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 september.
Tekst: Koos Schipper3 juli 2004 ~ een zomers zomeravondconcert

Op zaterdag 3 juli gaven de fanfareleden en blokfluiters van muziekvereniging Crescendo Muiden het laatste concert vóór de vakantie. De muzikanten verschenen in vrolijke gekleurde, zomerse outfits in de Grote Kerk, hetgeen met luid applaus ontvangen werd. Ook de attributen, die het concert omlijstten, gaven de bezoekers - ondanks het slechte weer buiten - een fantastische impressie van de zomer.
De uitgevoerde muziekstukken pasten in alle jaarseizoenen en brachten een grote variatie aan stijlen naar voren. Crescendo liet horen, dat ze over enthousiaste muzikanten en getalenteerde solisten beschikt. Met swingende muziek werd de vakantieperiode ingeluid.
Tekst: Anja van Capelle26 juni 2004 ~ crescendo op het spieringfestival

Op de markt tijdens het Spieringfestival bood Muziekvereniging Crescendo Muiden de bezoekers niet alleen een blik op muziek in vroeger tijden, maar ook de gelegenheid om deel te nemen aan twee wedstrijden.

Bij "Wie heeft de langste adem?" moest geluid voortgebracht worden uit de sousafoon. De heer W. Gerritsen werd hierbij winnaar met een score van maar liefst 46 seconden. Daar is zelfs menige èchte sousafoonblazer jaloers op! Met een fles champagne werd deze bijzondere prestatie beloond.

Door het oudste lid van de vereniging was een trui in vrolijke kleuren gebreid, waarvan het gewicht geraden kon worden. Met haar schatting van 525 gram kwam mevrouw W. Oosterbroek het dichtst in de buurt van het exacte gewicht van 528 gram, zodat zij de trui in ontvangst mocht nemen.
Tekst: Anja van Capelle20 juni 2004 ~ majoretteshows in volendam

Op zondag 20 juni namen de majorettes van muziekvereniging Crescendo deel aan showwedstrijden in sporthal "Opperdam" in Volendam. Vier teams zetten hun beste beentjes voor!
De showgirls lieten o.l.v. Marieke Stoop een Salsa/Latin-show zien en de majorettes met miss Chanella Nieman een show op muziek van Robbie Williams. Aan het optreden van de grootste groep jongedames met miss-majorette Wendy van Capelle lag een muziekselectie uit "Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?" ten grondslag. Deze wervelende shows werden met positieve opmerkingen in de juryrapporten alledrie gewaardeerd met een 2e prijs.
Absolute "topper" bij de Muidense teams was dit keer de M-Kids show door de minirettes met miss Dorea van Wees. Met hun "spetterende" show wisten deze jongste deelnemers een 'dik' verdiende 1e prijs in de wacht te slepen!
Tevreden keerden de meisjes en al hun fans aan het einde van deze vaderdag-vol-shows huiswaarts.
Tekst: Anja van Capelle


12 juni 2004 ~ 1e prijs voor slagwerkgroep

De slagwerkgroep van muziekvereniging Crescendo uit Muiden heeft op zaterdag 12 juni jl. deelgenomen aan wedstrijden in Winterswijk. Op het podium van Schouwburg "De Storm" werd - stilstaand - een half uur concerttijd gevuld met een diversiteit aan muziekstukken uit een verplicht repertoire en stukken naar eigen, vrije keuze.
In totaal speelden de slagwerkers vijf muziekwerken, waaronder het door hun eigen instructeur, Job van Duijnhoven, geschreven "Rock On", waarin Amerikaanse slagwerktechnieken waren te horen en te zien!
Crescendo kwam uit in de 1e Divisie, sectie 1 Podium A. Met een jurywaardering van 80,5 punten wist de groep een welverdiende 1e prijs in de wacht te slepen!
Tekst: Anja van Capelle29 april 2004 ~ onderscheiding voor crescendolid

Op 29 april 2004 ontving Roel Samplonius een Koninklijke Onderscheiding. Het ereteken, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, werd hem in De Kazerne in aanwezigheid van o.a. zijn echtgenote, naaste familie en de bijna voltallige muziekvereniging Crescendo opgespeld door burgemeester Smith van Muiden.
Roel Samplonius heeft inmiddels de 70-jarige leeftijd bereikt, is ruim 60 jaar lid van de vereniging, speelt bugel, en was en is een onmisbare steunpilaar binnen de vereniging.
De volgende, korte, maar zeker niet complete greep uit al zijn verdiensten als vrijwilliger voor Crescendo in het verleden en op dit moment geeft een impressie, waarom deze onderscheiding aan hem werd verleend.
Hij was/is:
  • oprichter van de drumband in 1962,
  • instructeur van deze drumband,
  • mede-oprichter van het majorettepeloton in 1972,
  • penningmeester in het bestuur gedurende tientallen jaren,
  • leerlingendocent en -begeleider,
  • beheerder en verhuurder van muziekgebouw "Pro Musica"
  • initiatiefnemer van de jaarlijkse Bliksemverloting en uitvoerder ervan sinds drie decennia,
  • enz., enz., enz.


Foto's: Gerard Samplonius
Het bestuur van de vereniging was zeer verheugd, dat haar voorstel voor deze onderscheiding aan deze bescheiden, maar voor de vereniging zo waardevolle man, door Koningin Beatrix werd gehonoreerd.

Na afloop van de feestelijkheden in De Kazerne volgde een kleine, gezellige bijeenkomst in "Pro Musica", waarbij aan Roel Samplonius ook nog het ere-lidmaatschap van Crescendo werd verleend en de Oorkonde van Verdienste van de K.N.F.M. werd uitgereikt.
Tekst: Anja van Capelle