Opleidingen


De meerwaarde van een muziekvereniging ligt in het samenspel van verschillende instrumenten. Ook in onze opleidingen is dit doorgevoerd. Vanaf het begint leert de leerling (jong of oud) naar anderen te luisteren en samen te spelen met andere leerlingen.

Algemeen

Onze vereniging biedt uitstekende opleidingsmogelijkheden. Onze docenten hebben een professionele opleiding, zodat de kwaliteit gewaarborgd is op alle niveaus. Wie er klaar voor is mag uiteraard meedoen met het opleidingsorkest.

Crescendo doet de opleidingen in eigen beheer. U hoeft als ouders geen instrument voor de leerling aan te schaffen: alle leerlingen krijgen een instrument in bruikleen van de vereniging.

Voor fanfare- en slagwerklessen geldt een minimale leeftijd van 8 jaar, of de leerling zit in groep 5 van de basisschool. Ook volwassenen zijn welkom om een instrument te leren spelen. Uiteraard zal de inhoud van de lessen daarop afgestemd worden.
Het lesgeld is niet afhankelijk van leeftijd en is terug te vinden op de inschrijfformulieren op deze website (klik hier voor een directe verwijzing naar de inschrijfformulieren). Mocht een leerling lid zijn van meerdere onderdelen, dan wordt slechts één onderdeel (het duurste) in rekening gebracht.

Het lesseizoen loopt gelijk met een schooljaar. Lidmaatschap wordt elk schooljaar automatisch verlengd, tenzij het bestuur een schriftelijke opzegging ontvangen heeft voor het einde van het lesseizoen.

Opzeggen kan per kwartaal!

Instrumentale lessen

Bij de instrumentale lessen kun je kiezen uit een blaasinstrument of een slaginstrument. Er wordt lesgegeven op alle blaasinstrumenten die in een fanfare voorkomen. Dat betekent dat er les gevolgd kan worden op bugel, trompet, hoorn, trombone, saxofoon, euphonium of bas. De leerling krijgt het instrument in bruikleen, zodat ook thuis geoefend kan worden.

Als de leerling kiest voor een slaginstrument, speelt de leerling op een snare drum en maakt hij daarnaast kennis met allerlei andere slaginstrumenten die in de slagwerkgroep gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld bongo’s of claves. Voor thuis krijgt de leerling een oefenpad in bruikleen van de vereniging, zodat er geen geluidsoverlast is als er thuis geoefend wordt.

De instrumentale lessen bestaan uit gecombineerde theorie- en praktijklessen. Tijdens de lessen leert de leerling het instrument bespelen en wordt de leerling voorbereid op het behalen van een diploma. De leerling kan in de regel in gemiddeld 2 jaar een diploma behalen. Na het behalen van het A-diploma, gaat de leerling in de fanfare of de slagwerkgroep spelen. Het advies is wel om dan in elk geval nog door te gaan met les tot aan het behalen van het B-diploma, waarna het ook nog mogelijk is verder te gaan voor het C- en D-diploma. Als er nog geen diploma is kan de leerling uiteraard meespelen met het opleidingsorkest. Dat kan al na een paar maanden les.

Individuele lessen duren 25 minuten. Als meerdere leerlingen tegelijk starten wordt soms in 2- of 3-tallen lesgegeven. De lessen duren dan 30 minuten.

Voor informatie over lesgeld of lidmaatschap klik hier


....... ........ ........