2010


2 januari 2010, Brand in het gebouw. Wat je niet verwacht is dat ons gebouw “ Pro Musica” voor de “lol” in de brand wordt gestoken. Dat wij rond “Pro Musica” hangjeugd hebben is vorig jaar al gebleken, met graffiti en vernielingen, maar dat zij er kennelijk ook de lol van inzien om hun vuurpijlen door de brievenbus van het gebouw tot ontploffing te laten komen. Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat de brand tot de hal beperkt is gebleven. Echter bij het pakken van het instrumentarium bleek al gauw dat deze onder het roet zaten. Tot in de kleinste gaatjes zat het roet. De instrumentenruimte, de keuken, de bestuurskamer en zelfs de kopieerruimte met alle bladmuziek. Sterk is een vereniging als de onze, door met vele handen aan het herstel en schoonmaak te werken. Zo is er direct veel wasgoed mee naar huis genomen, om het via de wasmachine te reinigen. Veel mensen hebben er voor gezorgd dat het gebouw met inhoud, weer helemaal schoon is.

17 januari, Samuel heeft er een zusje bij: Isabel. Emily en Thomas Löwe hebben een dochter.

30 januari, Praktijkexamen. Op deze met sneeuw bedekte dag slaagden Puck met 46,5 en Suzanne met 40,5 punten voor hun B diplama.

9 februari, Op deze dag is Marijne Emma, dochter van Marlous en Ernst-Jan Zevering geboren.

17 februari, Jaarvergadering. Er was een redelijke opkomst aanwezig. De gebruikelijke onderwerpen kwamen voorbij. Een belangrijk onderwerp dit jaar was dat het ophalen van het oud-papier anders ingedeeld gaat worden na de zomervakantie. Een ieder tot de leeftijd van 65 jaar wordt verplicht om deel te nemen. De jeugd tot 18 jaar moet zich dan laten vertegenwoordigen door een ouder. Zo is een ieder één of tweemaal per jaar aan de beurt. De contributie werd met een kleine marge verhoogd.

8 maart, Jozefschool. Aftrap Wieger wil weg. De P.R.-commissie ging met het al bekende koffertje met muziek richting de Jozefschool. Ditmaal in het kader van “Wieger wil weg” in Tiroler-kleding. Vanaf dit moment zou iedere week muziekles worden gegeven, zodat de kinderen op 23 maart mee konden zingen, slaan op trommels, spelen op de blokfluit en dit keer ook spelen op xylofoons. Hugo, Koos en Nanette zijn hier druk mee geweest, door iedere week tot aan het concert les te geven en de kinderen te motiveren om op een instrument te gaan spelen.

10 maart, Overleg betreffende leerlingen tussen bestuur, alle muzikale leiders, leerkrachten, de opleidingscoördinatoren en de P.R.-commissie over de toekomst betreffende de leerlingen. Er werd naar alle tevredenheid overlegd.

13 maart, Stamppotavond. Op de eerst geplande avond dit jaar waren te weinig inschrijvingen, waarop de P.R. besloot de stamppotavond te verplaatsen naar 13 maart en de avond tevens open te stellen voor familieleden van de Crescendo-leden. Een goed besluit, want er kwamen 40 inschrijvingen binnen. De P.R. had deze avond in het teken van de wintersport/après-ski gezet, met de gehele P.R. gekleed in Tiroler- of wintersportkleding. Het werd een gezellige avond, waarbij films en foto’s van Crescendo werden getoond. Na een welkomstdrankje met een stukje worst en kaas, werd begonnen met een heerlijke goulashsoep met brood. Vervolgens moest er van plaats gewisseld worden door middel van bingonummers. Op de tafels waren nummers geplaatst en n.a.v. het getrokken nummer werd dat je nieuwe plaats. Zo zat je zomaar naast iemand, die je anders misschien niet zoveel spreekt. Vervolgens was daar een stamppot van zuurkool, hutspot of boerenkool met worst en jus in het overbekende kuiltje. Erg smakelijk. Wederom een plaatswisseling en een toetje van ijs. Gevolgd door koffie of thee. Een sfeervolle avond.

Maart, Tijdens de vergadering van 10 maart kwam naar voren dat de instructeurs voor de blazers graag de beschikking wilden hebben over een echte piano. Na veel rondbellen en een “gezocht” oproep in het maandblad is er via de ouders van Frank en Vera Meijer een piano gekomen in het gebouw.

23 maart, Schoolreisconcert Jozefschool in de feestelijk versierde gymzaal Het Anker. Alle kinderen en muzikanten waren gekleed in vakantiekleding, tenslotte ging Wieger op reis (vakantie). De aftrap werd gedaan door de slagwerkers slaande op emmers en olievaten, waarbij het nummer “Hit ‘m” ten gehore werd gebracht. Vervolgens gaven de majorettes een show op de muziek van Michael Jackson, die zelfs met een spijker door zijn hoofd nog aan het zingen was. Zij werden gevolgd door de blokfluiters van Crescendo. Binnen deze groep waren ook de blokfluiters, die op de Jozefschool sinds een jaar lessen hebben. Daarna was het de beurt aan alle kinderen samen met Crescendo. Het muziekstuk “Wieger wil weg” uit te voeren. Meester Kees vertelde het hele verhaal, terwijl Crescendo op verschillende momenten bijstand kreeg van diverse groepen schoolkinderen, spelend op trommels, blokfluiten, xylofoons of ritmisch klappen met de handen. Wieger ging op reis naar Spanje, samen met zijn vader en moeder en zusje. Het werd een groot succes. Als vervolg hierop zijn na de grote vakantie zeven kinderen gestart op de blokfluit tijdens het overblijven op school.

28 maart, Koffieconcert Slagwerkgroep te Aarlanderveen. Onze slagwerkgroep was te gast in Aarlanderveen en gaf samen met de Drumfanfare van DSS uit Aarlanderveen en de fanfare “Kunst na Arbeid” uit Koudekerk een concert in de studio van Danny Oosterman. De drumfanfare stond o.l.v. Yolanda Brouwer – een heel goede bekende van onze dirigent – en speelde zeer afwisselend. Volgens de mee afgereisde fans uit Muiden gaf de fanfare “kunst na Arbeid” een vrij vlak concert. Na een koffiepauze, waarin de podiumopstelling gewijzigd werd, kwam de slagwerkgroep uit Muiden aan slag o.l.v. Cas. Wat als zeer jammer werd ervaren was dat er weinig mensen waren overgebleven als publiek. Desalniettemin gaven zij met volle overtuiging een goed concert. Zij speelden eerst op de gangbare instrumenten de stukken: “ Mister Conga”, “A Funky Feeling” en “The Herald of Free Enterprise” . Vervolgens kwamen vier grote felgekleurde olievaten ( drums) te- voorschijn. Op deze vaten was de naam “ Crescendo Drums” te lezen. Slaande op de vaten en witte en zwarte emmers, alsmede speciekuipen werd het nummer “Hit ‘m” gespeeld. Tevens kwamen nog “ boomwackers” te pas. Dit zijn gekleurde buizen van verschillende lengte en daarmee verschillende toonhoogten.

23 april, Start jeugdorkest. Een van de andere items, die tijdens de vergadering van 10 maart naar voren waren gekomen is, dat het heel leuk en positief zou zijn om weer met een jeugdorkest te beginnen. Koos Schipper had er wel zin in om zo’n orkest op te starten. Dit is een grote stimulans voor de jeugd om samen te spelen. Enkele oudere jeugdleden, die in het vorige jeugdorkest meespeelden, ondersteunen nu de jeugdigen. Daarnaast helpt een trotse opa zijn twee kleinkinderen. Er wordt gespeeld op trompet, bugel, blokfluit, saxofoon, trombone en slagwerk. Na afloop van elke repetitie staat een glaasje ranja voor de leden van het jeugdorkest klaar.

30 april, Koninginnedag. Een Koninginnedag, die niet zo uitbundig was als voorgaande jaren. De aubade ging gehuld in regen. Jammer, want voorafgaande aan 30 april was het drie weken lang mooi, zonnig weer geweest. Op de Schulpen stond de locoburgemeester Winnubst en feliciteerde onze Koningin met deze dag. Het Wilhelmus werd gespeeld en de ballonnen de lucht in gelaten. Deze ballonnen konden echter wel wat extra wind gebruiken, want erg hoog vertrokken zij niet. Nadat de kinderen in stoet naar de feesttent gebracht waren, kon Koninginnedag verder gevierd worden.

4 mei, Dodenherdenking. Er was besloten om deze dodenherdenking eens anders op te zetten qua muziekstukken. Zo kwamen de volgende stukken speciaal ook voor de Dodenherdenking op de lessenaar: Let me Weep en Hommage à St. Cécile. De avond stond o.l.v. Cas van der Horst. Ook werden bekende koralen gespeeld. Nadat de mensen voorafgegaan door de drie slagwerkers op de begraafplaats aankwamen, werden de nieuwe nummers ten gehore gebracht. De Last Post werd door Kees Hasenaar weer netjes gespeeld en nadat het Wilhelmus gespeeld was en nog een keer Let me Weep kon een ieder zelf de eer bewijzen aan de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog, die op de begraafplaats liggen.

30 mei, Donateurconcert. Al een aantal jaren was er geen donateurconcert meer geweest. Nu in Muiderberg een nieuw Multifunctioneel Centrum “De Rijver” was geopend lag hier een nieuwe mogelijkheid. Een ruime zaal en podium, alleen niet in Muiden. Toch werd besloten het maar eens te proberen in Muiderberg. Op zondagmorgen werd al het instrumentarium in de stromende regen – het kwam echt met “bakken” uit de hemel – op twee aanhangers naar Muiderberg vervoerd. Gelukkig werd het vlak voor aanvang droog, zodat het publiek droog kon arriveren. Hopelijk zal men volgend jaar de weg naar “De Rijver” beter kunnen vinden. Onze beschermheer Bert Kuiper en zijn vrouw Hanneke vonden het weer zeer leuk om naar Crescendo te komen en te luisteren. Terwijl een ieder werd ontvangen, stond er een barploeg samengesteld uit mensen, die aan Crescendo verbonden zijn, klaar voor de catering. De fanfare opende dit donateurconcert met het stuk “Festival Variations”, gevolgd door “Let me Weep” en “Lord of the Dance”. Vervolgens toonden de majorettes hun Chinese show, waarmee zij op concours gaan en waarvoor zij mooi gekleed waren in Chinese stijl. Voor de pauze trad de slagwerkgroep op met sprankelende stukken: ”Mister Conga”, “The First Time” en A Funky Feeling”. Daar de zaal groot genoeg was, werd gekozen voor een podium achter de fanfare opstelling. Zo kon de slagwerkgroep op dit podium optreden en hoefde er niet teveel gewisseld te worden. Het aanwezige publiek werd vervolgens in de gelegenheid gesteld om tijdens de pauze iets te drinken. Op een gegeven moment was zeer duidelijk te horen dat de pauze voorbij was. De fanfare die al klaar zat, nam voor deze gelegenheid niet de eigen toeters ter hand maar de inmiddels bekende oranje “voetbal” Vuvuzela’s. Met oorverdovend geluid werd het publiek de zaal ingeroepen. De fanfare vervolgde het optreden met “Hollandse Hits” en “Puttin’on the Ritz”. Nu was het de beurt aan de blokfluiten. Allereerst traden blokfluiters op die in de Jozefschool les krijgen. Zij speelden “All over the World” Vervolgens traden zij op met aanvulling van het Pro Musica trio. Hierna gaven de majorettes hun beroemde Michael Jackson show. Voor het laatste optreden van de slagwerkgroep kwamen de oliedrums op het podium en werden de stukken “Herald of Free Enterprise”en “Hit’m” gespeeld. Het geheel werd afgesloten met een gezamenlijk optreden met het stuk “Fascinating Drums”. Een geslaagd donateursconcert.

3 juni, Avondvierdaagse Muiden. Dit jaar wederom een mooie stralende dag, waarbij Crescendo de lopende kinderen opwachtte bij de Amsterdamsestraatweg en na een korte optocht naar de kazerne bracht.

6 juni, Majoretteconcours Soesterberg. Een team van 4 majorettes nam deel aan het concours in Soesterberg. Zij behaalden met hun ingestudeerde Chinese show – inclusief decor – 70 punten, goed voor een tweede plaats. Daarnaast trad Stephanie Verheul op als solo twirlster. Zij deed dit voor de eerste keer en het werd direct een groot succes. Zij behaalde 78.2 punten.

13 juni, Concert Florisberg. Crescendo komt al jaren bij de bejaarden in Florisberg. Dat was tot vorig jaar alleen de fanfare. Vorig jaar werd besloten om met de gehele vereniging op te treden en dan wel buiten. Daar dit succesvol was, werd besloten om dit te herhalen. Onder uitstekende weersomstandigheden werd plaatsgenomen voor de ingang van het bejaardencentrum. Veel bewoners en omwonenden namen vol verwachting plaats om te kijken en te luisteren. Het werd een afwisselende show, waarbij de slagwerkers, fanfare, majorettes en blokfluiters optraden. Ook hier werd net als bij het donateurconcert, iedereen bij de les geblazen met de voetbal Vuvuzela. Leuk is dat het gezamenlijk slotoptreden Fascinating Drums opgenomen werd en op You Tube is geplaatst en regelmatig is bekeken en beluisterd. Zo worden wij nog beroemd!!!

18 juni, Buitenconcert. Vroeger hield Crescendo wel eens een buitenconcert in de wijk, wat de buurtbewoners leuk vonden en natuurlijk ook de leden van Crescendo. Alle belangrijke concerten waren al gespeeld en het was tenslotte nog geen vakantie, dus tijd voor een buitenconcert. Er werd flink reclame voor gemaakt in de buurt en op de kabelkrant. Alleen het weer zat niet mee. Donkere wolken werden met flinke vaart over Muiden gedreven. Menig lid van de fanfare had zo zijn of haar twijfels of het niet zou gaan regenen. Uiteindelijk werd besloten te gaan spelen. Een kort concertje met droog weer en ongeveer 26 mensen, die met plezier stonden of zaten te luisteren. Het werd ons in dank afgenomen om in de buurt - Mariahoeve - te komen spelen.

19 juni, Praktijkexamen Dorien Schonebaum. Zij slaagde voor het examen A met een mooi resultaat van 45,5 punten.

27 juni, The C-Factor. Een nieuw gebeuren bij Crescendo. The C-Factor is afgeleid van het bekende t.v. programma X-factor. Door deel te nemen aan The C-Factor, konden de Crescendonaren hun kunsten tonen. Er was professioneel aan het ontwerp van The C-Factor gewerkt. Zo werd door Suzanne het logo ontworpen. Tevens stond een professionele jury klaar voor de zware klus om alles te beoordelen. In diverse vormen werd opgetreden. Solistisch of in duo’s, bestaande uit vriendinnen of familie. Zelfs een opa met kleinzoon. Het gebouw was omgebouwd tot een ware studio, met speciale belichting. Daar waar opgetreden werd, stond de spot op. Niet alleen was er door de P.R. veel aandacht aan de aankleding van het gebouw besteed, de deelnemers hadden naast flink geoefend te hebben ook duidelijk iets aan show en kleding gedaan. Zo werd er opgetreden in goudkleurige kleding, James-bond outlook, een jurk bekleed met muzieknoten en T-shirt met tekst van de medespeler. Erg leuk allemaal. De winnaars waren bij de majorettes Tanischa, slagwerk Tjado en fanfare Maarten en Rinus. De aanmoedigingsprijs werd gewonnen door Frank.

2 juli, Buitenconcert. Op de punt van de Constantijn Huygenslaan werd bij zeer broeierig weer een buitenconcert gegeven door de fanfare. Na huis aan huis briefjes in de buurt verspreid te hebben, kwamen diverse buurtbewoners op dit concert af. Sommigen gingen vlakbij op de bankjes of meegenomen stoelen zitten, anderen bleven gezellig voor hun eigen voordeur op een stoeltje buiten zitten. Het was een geslaagd concert, waarbij menig zweetdruppeltje viel. Een goed slot voor de vakantie.

6 september, Kick-off P.C. Hooftschool. Op deze ochtend kwam de P.R. gekleed in Tiroler outfit naar de P.C.Hooftschool voor Wieger wil weg. Net als bij de Jozefschool werd hier in de weken vanaf nu tot 1 oktober – de dag van het concert – veel werk verzet door Hugo, Koos en Nanette om de kinderen klaar te stomen voor het concert.

15 september, Bliksemverloting. Ooit werd besloten om deze verloting eerder in het jaar te houden, omdat het langer licht is en de wat oudere mensen dan als ze ons zien opendoen, anders blijft soms die voordeur dicht. Alleen deze week, bleken wij de vierde in rij te zijn met collecte of verloting. Gelukkig zijn er toch nog 3601 loten verkocht. 52 Loten meer dan vorig jaar, maar wel met minder mensen om de loten te verkopen. Het geld is hard nodig voor de vereniging.

19 september, Verenigingsdag. Een dag, waarin het duidelijk is dat lid zijn van de club het belangrijkste is. Het maakt niet uit wat je doet binnen de vereniging of hoe oud je bent. De jongste was 7 maanden oud en de oudste 81 jaar. Het werd een sportieve, gezellige dag. De dag stond in het teken van Schotse Hooglanders en de The Highland Games. Na ontvangst in “Pro Musica” werden de Crescendonaren ingedeeld in vier groepen. Te weten: “de Highlanders”, “de Doedelzakken”, “de Whisky-brouwers” en “de Kilts”. De groepen moesten naar het begin van de Noordpolderweg lopen. (Degenen, die wat slechter ter been waren, werden per auto naar de boerderij gebracht.) Bij het “rammelbruggetje” werden zij opgewacht door Petra Nell, de gastvrouw die ons over de dijk langs de Veste leidde, waar wij een bekende fotograaf uit Muiden tegenkwamen. Hij maakte spontaan een foto van onze club. Het was een uitdaging om regelmatig over een hek te klimmen. Er moest zelfs een smalle plank een sloot overwonnen worden, wat zelfs met de kinderwagen lukte. Bij de rand van het IJmeer moesten eerst de krachten van de teams gemeten worden. De stoere Schotten werden tegenover elkaar gezet om een wedstrijd touwtrekken te doen. Op de boerderij van de familie Nel werden spelletjes gedaan, zoals hoefijzer gooien, melktonnen voortrollen en met strooibalen de hoogste toren bouwen. Tenslotte, verkleed, een Schotse dans maken met de groep. Er werd teruggelopen naar ons gebouw en daar werden - voor de Schotse maaltijd uit - de aanwezige jubilarissen gehuldigd te weten: Anna Calderón Garçia 5 jaar bij de majorettes, Mitchel Gokke en Marlous Zevering 12,5 jaar bij de slagwerkgroep en Koos Schipper 50 jaar bij de fanfare. Vervolgens werd een stevige Schotse maaltijd aangeboden. Een geslaagde dag, gelukkig met goed weer.

24 september, Op de repetitieavond werden nog drie jubilarissen gehuldigd te weten: Roel Samplonius voor 65 jaar en Arie Bentvelzen en Patricia van de Beld voor 25 jaar fanfare. Sjoerd Stoop werd op een dinsdagavond voor 12,5 jaar slagwerkgroep gehuldigd.

September, Coördinator oud-papier en bibliothecaris Kees Hasenaar, die beide posten onderhield, is begonnen met een studie. Hij wil zich geheel op zijn studie storten en kan geen tijd meer vrijmaken voor beide posten tijdens zijn studie. Hij heeft Robert-Jan van der Heijden voor de coördinatie oud-papier en Marcel Stalenhoef als bibliothecaris bereid gevonden om dit van hem over te nemen.

1 oktober, Schoolreisconcert P.C.Hooftschool. Ook op deze school ging Wieger op vakantie. De zaal, de kinderen en de leden van Crescendo waren helemaal in de stemming (aan-)gekleed voor de vakantie. Het werd een bont en gezellig spektakel. Als eerste trad de slagwerkgroep op met “Hit ‘m”. In dit nummer werd geen gebruik gemaakt van de gebruikelijke slagwerkinstrumenten, maar van omgekeerde plastic emmers, oliedrums en “boomwackers”. Vervolgens gaven de majorettes hun show van Michael Jackson. Daarna mochten de kinderen meedoen met “Wieger wil weg”. Hier hadden zij al weken voor geoefend. Zij deden mee op blokfluit, xylofoon en ritmisch klappen. Het stuk dat samen met de fanfare werd gespeeld, werd aan elkaar verteld door Juf Marlies. De kinderen vonden het geweldig om mee te doen. Zij waren zeer enthousiast en konden na afloop in de school diverse instrumenten uitproberen. Tevens kon men zich inschrijven voor proeflessen op alle instrumenten dat geresulteerd heeft in twee nieuwe leden op de blokfluit.

23 oktober, Majoretteconcours Leimuiden. Helaas waren ze met één majorette minder die thuis zat met een knieblessure. Ondanks dat was het een geslaagde dag voor de meiden. Waar ze in Soest nog 70 punten behaalden, waardeerde de jury het optreden deze keer met 74,35 punten! En super verbetering! Ze kregen alle drie een medaille als aandenken en gingen samen met de fans met een tevreden gevoel terug naar huis.

23 oktober, Halloween. Eerst eens opgezocht bij Wikipedia wat het woord “Halloween” eigenlijk betekent. Het is een feestdag, waar kinderen verkleed langs de deur gaan, een griezelavontuur. Een complete slagwerkgroep, samen met de twee slagwerkers, die binnen de fanfare meelopen, dat maakt tien. Dan kijkend hoeveel fanfareleden er mee liepen: acht!! Met regen en storm erbij geen feest, zoals Halloween kennelijk bedoeld is. Met ons kleine clubje hebben wij ons kranig geweerd tegen de elementen. De regen kwam als een douche naar beneden, het water liep in de schoenen, hetzij van boven, hetzij omdat je in een plas liep. Muzikaal gezien was het ook geen feestje. Ik denk dat de kinderen evengoed blij waren met de kleine club Crescendo, die daar voor hen uitliep. Het was wel echt griezelweer!!!!

12 november, Benefietconcert. Ieder jaar een goede doelen concert. Dit jaar de Nederlandse Brandwonden Stichting. Zeer toepasselijk als je bedenkt dat een aantal van de Crescendo leden een maand eerder al voor deze stichting gecollecteerd had. Dit concert in samenwerking met “De Meiden van de Kade” en de blokfluiters. ’s Middags met een klein clubje al het instrumentarium en stoelen naar de kerk gebracht. Rond 19.00 uur inspelen. Wat opviel was, dat bij het nummer Backdraft de mensen die al in de kerk aanwezig waren, stil stonden en kennelijk plotseling gegrepen werden door de tonen en geboeid stonden te kijken. Voor het eerst sinds tijden kippenvel. Nog even samen oefenen met De Meiden van de Kade.
Voor een redelijk gevulde kerk werd een zeer gevarieerd concert gegeven. Altijd leuk om te zien hoe de blokfluiters hun show brengen. Een enthousiast koor en gezamenlijk een goede afsluiting. Wat daarnaast ook helemaal geweldig is, was de opbrengst € 693,82. Daar ging het uiteindelijk allemaal om.

20 november, Intocht Sinterklaas. Evenals vorig jaar twee intochten op één dag. ’s Morgens vroeg werden de broodjes al gesmeerd. Half tien verzamelen en eerst naar Driemond, daar kwam Sinterklaas aan met een echte stoomboot. Veel publiek, maar weinig gesproken. Met een niet te lange optocht werd Sinterklaas naar de school gebracht, waar de kinderen op bezoek bij hem konden komen. Geweldig om te zien hoeveel majorettes er voor Crescendo uitliepen. Net als vorig jaar werden onze majorettes bijgestaan door de majorettes van X-treme uit Heemskerk, de vereniging van onze oud-instructrice Martine Baltus. Op naar Pro Musica, waar in een warm lokaal mevrouw Eversdijk ons stond op te wachten met warme soep, koffie en thee. De mededeling dat Sinterklaas later in Muiderberg zou arriveren, gaf bij een enkeling een “help?!” gedachte. Op naar Muiderberg, waar de zon scheen en te zien was dat Sinterklaas en de Zwarte Pieten met een voertuig op rupsbanden van zijn schip uit het water werd opgehaald. Eén probleem: we mochten niet te hard blazen en slaan. Sinterklaas zijn Schimmel was erg schichtig. Dat gaf bij velen van ons een bekend gevoel, van help een schimmel achter ons. Gelukkig reed de auto met de pepernotenmolen tussen ons en het paard en werden Sint en paard rustig naar de Brink gebracht zonder enig probleem. Wel werd er door de achterhoede regelmatig achterom gekeken.

2 december, Sinterklaasfeest, waarvoor 21 kinderen zich hadden ingeschreven. Vol spanning zaten de kinderen te wachten, alleen het Grote Rode Boek was kwijt. Gelukkig had Nanette het boek getraceerd en kon het boek aan een blijde Sinterklaas overhandigd worden. Het werd een gezellig avond, waarbij werd gezongen, op de blokfluit gespeeld en de pepernotendans niet ontbrak. Een vrolijke drukke bende, maar ook werd er stil geluisterd naar het spannende Sinterklaas voorleesverhaal, door Nathalie. Vóór de afsluiting kwam het moment, waar misschien wel heel veel kinderen op hadden gewacht: de grote zak met de pakjes. Daarna konden Sint en de twee Pieten buiten in de sneeuw uitgezwaaid worden. Dag Sinterklaasje!

14 december, Kerstband De Zonnebloem. Altijd weer leuk om hier te spelen. Daar onze drum-Kerstboer door het verkeer opgehouden was, begon de Kerstband met traditionele Kerstliedjes, waarbij het slagwerk niet nodig is. Dat vonden de mensen wel mooi, maar de vraag naar swing werd steeds luider. Gelukkig kon deze Kerstmuziek gespeeld worden toen wij voltallig waren. Er kwam een kleine pauze voor ons, maar enkele mensen dachten dat daarmee het einde van de avond was gekomen. Na de pauze werd het voor de resterende mensen pas echt swingend en dat vonden zij geweldig.

15 december, Kerstband P.C. Hooftschool. Was het gisteren nog zweten in de hitte in de Kazerne, nu was het een stuk kouder. Eerst werd er binnen in de gymzaal “O Dennenboom” gespeeld en werd zeer rustig meegezongen. Toen echter “Jingle Bells” werd gespeeld, brak er een oorverdovend geluid uit van meezingende kinderen. Dat werd nog een keer herhaald bij het spelen van “We wish you a Merry Christmas”. Vervolgens werden buiten, in de kou, de nodige bekende Kerstliedjes gespeeld terwijl er voor de kinderen en ouders limonade, warme chocolademelk, koffie en thee te drinken was.

16 december, Voorbereiding Kerstconcert. Niet op vrijdagmiddag, maar op donderdagavond de stoelen en het instrumentarium al naar de kerk brengen voor het Kerstconcert, zodat meer mensen in de gelegenheid zijn om te helpen, was het idee. Helaas, het mocht niet zo zijn.

17 december, Kerstconcert. Goed voorbereid en een mooi programma, echter het weer hadden wij niet in de hand. Er stond niet eens “Let it snow” op het programma, maar ’s middags kwam de sneeuw met bakken uit de hemel. West Nederland stond massaal vast op de wegen en het werd afgeraden de weg op te gaan. Een wijs besluit volgde met pijn in het hart: het Kerstconcert werd afgelast. Er was echter nog een probleem, alle spullen moesten weer terug vanuit de kerk naar Pro Musica. Na vele belletjes gebeurde er toch een wondertje en stonden velen klaar om te helpen. Met deze vele handen en tweemaal rijden is alles weer gelukt.

18 december, Oud-papier. Om 09.00 uur stonden de zes ophalers van het oud papier te wachten bij de brandweerkazerne, maar de auto’s om het papier op te halen konden niet wegkomen bij de garage door de vele sneeuw. Er werd dus geen oud papier opgehaald. Wat sneeuw al niet kan doen!

28 december, Oliebollenrepetitie. Een al jarenlange traditie is er om vlak voor Oudejaarsavond een gezellige muzikale avond te maken. Een mengeling van musiceren en spelletjes doen onder het genot van het eten van een oliebol en een lekker hapje. Dit lekkere hapje wordt elk jaar weer gemaakt door Amanda. Op deze avond waren ook enkele leden van het jeugdorkest aanwezig en niet alleen om te luisteren, maar ook om zelf mee te spelen. Zo werd begonnen met het muziekstuk “House of dance”, gevolgd door “De Blokfluit Rock” en de nieuwe marsen, die voor de leerlingen nog even gekopieerd werden. Veel ouders waren naar deze repetitie gekomen en bleven luisteren om aansluitend gezellig een oliebol mee te eten.<< Terug naar het menu