2006 - 2007


CONCERTEN

Op 3 november was het jaarlijkse benefiet concert voor het Rode Kruis. Toch elk jaar weer een speciale gebeurtenis. Een druk bezocht concert waarbij Crescendo de opbrengst in het kader van “wie jarig is trakteert” voor het Rode Kruis extra had verhoogd.
Op 9 december was het slagwerkconcert. De slagwerkgroep van Amicitia en die van Crescendo wisten de vele toeschouwers niet alleen te amuseren maar ook onder de indruk te brengen van hun kunnen.

Altijd weer een bijzonder moment. Het kerstconcert op 19 december. Enige jaren geleden aarzelend gestart als vervanging van de Volkskerstzang nu uitgegroeid en niet meer weg te denken concert in de donkere dagen voor het nieuwe jaar. Samen met het koor Noot voor Noot werd het een concert dat, gelet op de reactie van het publiek, haar plek in de muzikale omlijsting van de kerstdagen heeft verworven.
Op 14 februari werd een nieuwe traditie voortgezet. Het Valentijnsconcert. Samen met muziekvereniging G.A. Heinze uit Muiderberg (is er een mooier gebaar voor een dergelijk concert?) gaf Crescendo dit concert in de grote kerk van Muiden. Wie had gedacht dat G.A.Heinze en Crescendo nimmer in één korps zouden opgaan, kwam bedrogen uit. Er werden maar liefst 4 nummers als één orkest gespeeld. Het was even wennen… maar de ervaring geeft de toekomst perspectief. Wil je dankbaar publiek hebben, speel dan voor de ouderen in onze samenleving.
Ook dit jaar gaf Crescendo, geheel belangeloos, een concert in Florisberg. (het verzorgingshuis in Muiderberg) Voor het eerst stond John Brouwer op de Bok en Iris den Blanken mocht haar eerste echte optreden meemaken.

Langzaam maar zeker wordt Muiden Oranje. Dat betekent dat Crescendo zich heeft voorbereid op het koffieconcert in de feesttent. Dat Crescendo met haar tijd mee gaat bleek wel uit de optredens van de majorettes. Niet alleen de muziek was hedendaags maar ook verschenen zij in nieuwe outfits passend bij de muziek. Maar ook de junioren van de fanfare lieten van zich horen. In het stuk “Camille” wist Annet Schipper het publiek te ontroeren door haar solo. Sebastiaan Meijer bracht het publiek in extase door zijn solo in het nummer “Introduction en modern beat”. Het voorjaarsseizoen wordt inmiddels traditiegetrouw afgesloten met het zomeravondconcert. Dit keer op 22 juni.

CONCOURSEN/WEDSTRIJDEN

De concoursen. Altijd weer een ijkpunt hoe je ervoor staat. Op 24 juni namen de majorettes deel aan de wedstrijden in Ursem. De jongste groep behaalde met hun “Zoop in Afrika”een tweede prijs en de showgirls behaalden met hun “it is disco time” een eerste prijs. Muiden staat weer op de kaart. Op 16 september in Zwaag en op 7 oktober in Alkmaar wilden zij dit huzarenstukje herhalen. Ook al waren ze het niet altijd eens met de jury, de majorettes wisten zich op kranige wijze te handhaven onder de bezielende leiding van Martine Baltus.


DIVERSE OPTREDENS

Op 28 oktober begeleidde Crescendo de lampionnenoptocht. Altijd weer een bijzonder moment om met zoveel de kinderen bij het verlichte Muiderslot aan te komen.
Op 25 november verzorgden de majorettes een optreden bij de Sinterklaas Instuif in Muiderberg.
Ook de kerstboeren hadden een drukke maand in december. Zij speelden niet alleen tijdens de kerstbraderie, maar ook bij de levende Kerststal bij de Grote Kerk.
Op 20 december gaven zij alweer acte de presence bij de basisschool “de Zonnewijzer”in Bussum.
Het gehele korps verzorgde op 30 april 2007 weer de muzikale omlijsting van de aubade onder de belangstelling van Radio Noord-Holland. Op verzoek van de burgemeester was de muziek wat meer eigentijds gemaakt.
Na een optreden van opgetogenheid en blijdschap is er ook ruimte voor bezinning en stilstaan bij de geschiedenis. Wederom wist Kees Hasenaar tijdens de dodenherdenking bij het blazen van de ”Last Post” de bezinning gestalte te geven.
De gedachte “de jeugd heeft de toekomst”, leeft ook bij Crescendo. Onder leiding van onze nieuwe dirigent, John Brouwer, werd een stimulerend open huis gehouden met als titel “Ranja concert”. Het stuk “the Lion King” met bewegende beelden, was een mooie afsluiter die bijzonder aansprak.
Op 24 mei was de avondvierdaagse in Huizen. Een goed moment om jezelf als vereniging te presenteren.

Al vele jaren werd erover gesproken: Muiden/Crescendo en Muiderberg/GA Heinze weer samenspelen. Op 2 juni werd dit een feit. Op de Brink in Muiderberg werd niet alleen afzonderlijk gespeeld maar ook samen als één orkest. Een bijzondere ervaring die voor herhaling vatbaar is. Op 7 juni werd de avondvierdaagse in Muiden door Crescendo ingehaald.
Op 29 juni mocht Crescendo het Spieringfestival openen. Ondanks het slechte weer kon Crescendo samen met de “Meiden van de Kade” een dijk van een optreden neerzetten.

ACTIVITEITEN

Een vast item is de bliksemverloting. Broodnodig om de kwaliteit van de vereniging te kunnen handhaven. Ook dit keer wisten we bijna 4000 loten in twee uur tijd te verkopen.
Ook de kleintjes worden bij Crescendo niet vergeten. Op 1 december had de PR commissie speciaal voor hen een Sinterklaasfeest georganiseerd. Een succes!!
Wat is leuker dan voor je vader en moeder, opa en oma, en verder familie te laten horen wat je allemaal geleerd hebt? Op 12 december was de voorspeelavond voor de slagwerkers. Mede dankzij Glenn, John en Stijn werd het een ware happening.
Martin van de Beld, tenor-saxofoon, presenteerde de nieuwe ledenwebsite. Op de site kun je alle wetenswaardigheden van Crescendo nalezen. Een gigantische klus. Martin bedankt.
Op 10 maart organiseerde de PR commissie een stamppotavond. Een goed initiatief dat volgens de bezoekers van de avond zeker voor herhaling vatbaar is.
Geld is meestal voor een amateurvereniging een belemmerende factor om die dingen te kunnen doen die ze graag wil doen. Gelukkig zijn er meelevende leden die ook zelf initiatieven nemen. Wendy van Capelle organiseerde voor de 2e keer de bloembollenactie. Ook al was de opbrengst minder dan vorig jaar dan geldt nog altijd “alle beetjes helpen”.
Op 9 september was het weer de hoogste tijd voor de verenigingsdag. Gewoon bij elkaar zijn, elkaar beter leren kennen, gewoon vereniging zijn. Bedankt PR commissie voor dit initiatief en het vele werk dat eraan voorafging.
Majorettes worden niet altijd op de juiste wijze gewaardeerd. Daarom werden zij op 8 oktober in de schijnwerpers gezet. Deze actie was mede bedoeld om leden te werven. Onder de aanvoering van Martine Baltus, (geweldig hoe zij een dergelijk kleine groep tot bijzondere prestaties weet te brengen) en met assistentie van minirette Beau Hasenaar (u weet wel, de dochter van) werd een fantastische avond neergezet.

ALLERLEI

In februari kregen de majorettes (weer) een volledig nieuwe outfit voor de komende shows. Voor het merendeel waren deze in elkaar genaaid door ouders. Bedankt daarvoor.
Ook misschien toekomstige telgen van Crescendo deden hun intreden. Patrick en Kim van den Akker werden verblijd met de geboorte van hun zoon Milan. 24 mei werd Max geboren, zoon van Rob en Wilma Lüchen-Zevering en broertje van Stein.

Een vast onderdeel zijn ook de examens voor de leerlingen. Op 15 en 16 juni deden Iris den Blanken, David Blankestijn, Puck Holzhaus en Suzanne de Leeuw examen.
Allen zijn zij geslaagd voor hun A examen. Gefeliciteerd. Wellicht dat Iris is geslaagd met de meeste punten dankzij haar nieuwe leraar Frank Vlam. Welkom Frank binnen de gelederen van Crescendo.

DOOR HET JAAR HEEN
1 november de jaarvergadering. Het bestuur kreeg de instemming op de ingeslagen weg door te gaan waarbij wel aandacht werd gevraagd voor het muzikale niveau.
Op 29 december was de gezamenlijke oliebollenrepetitie. Dit keer een bijzondere omdat de leden van de PR commissie terecht extra in het zonnetje werden gezet.

WEER EEN BIJZONDER CRESCENDO JAAR.

Dit kon alleen lukken doordat vele handen het werk licht maakten. De oud papierploeg, de beheerders van het gebouw, de PR commissie, de bestuursleden,de redactie van het maandblad, de webmaster, de donateurs en alle vrijwilligers die voor Crescendo een stapje harder willen lopen.


<< Terug naar het menu