2004 - 2005


Zoals gebruikelijk begint het nieuwe verenigingsjaar tijdens de jaarvergadering. Ook dit jaar was dat het geval. Tijdens deze vergadering nam Patrick van den Akker afscheid als 2e voorzitter. In zijn plek werd voorzien door Wendy van Capelle. Kees Hasenaar werd 1e secretaris en Robert Jan van der Heijde bibliothecaris. Wisselingen in een bestuur zijn goed voor de vereniging en het is goed te zijn dat er altijd weer leden zijn die naast hun hobby ook de niet altijd gemakkelijke taak van bestuurder op zich willen nemen. Hierdoor blijft een oude vereniging wel springlevend.

Ook dit jaar waren er weer vele optredens en activiteiten. De belangrijkste zullen we revue laten passeren.
Een bijzonder concert blijft toch altijd weer het benefietconcert voor het Rode Kruis samen met de Adelaar uit Weesp. Het was niet alleen muzikaal maar ook voor wat betreft de opbrengst een geslaagd concert. Geld blijft een belangrijke rol in ons leven spelen. Daarom waren we heel gelukkig met de opbrengst van de bliksemverloting. Bijna alle loten ( meer dan vierduizend ) waren verkocht wat een bruto opbrengst van E 2040,-- betekende.
De slagwerkgroep van Crescendo had voor een gezamenlijk concert de slagwerkgroep van de Adelaar uitgenodigd. Een geslaagd concert waarbij zo nu en dan de decibellen meer waren dan van de overvliegende vliegtuigen.
Sinterklaas had het dit jaar moeilijk in Muiden omdat de Sluis "eruit" lag. Maar noch de Sint noch Crescendo zijn voor een kleintje vervaard, zo konden de kleintjes uiteindelijk toch hun cadeautjes komen ophalen in de Kazerne. Hulp Sinterklaas en voorzitter van het Comité Openbare Feesten, Karel Wieggert, werd op 26 november koninklijk onderscheiden. Crescendo was daar natuurlijk bij.
Soms vraag je je wel eens af zijn we nog wel dankbaar voor de dingen die we krijgen. Als je daaraan twijfelt, moet je gewoon meespelen tijdens het jaarlijkse concert in verzorgingshuis Florisberg. Een waar genoegen om voor deze mensen te mogen spelen. De kerstband had een drukke maand december. Niet alleen werd er voor de Kazerne -kring gespeeld, maar ook op een koude kerstmarkt en tot slot voor de jozefschool. Het kerstconcert van de fanfare was mede, of misschien wel door de medewerking van, het optreden van de Swinging Stars een waar kerstconcert. Het kalenderjaar wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke oliebollenrepetitie van de onderdelen. Dat Koos Schipper het dirigeren niet was verleerd bleek wel deze avond.


Een bijzonder moment in de geschiedenis van Crescendo vond plaats op 23 januari 2005. Het jeugdorkest gaf haar eerste officiële optreden in Pro Musica. Elk stuk werd aangekondigd door de leden zelf in een daarbij behorende out fit. Zo kwamen de toonladdermannen als toonladder binnen en waren er ook twee schildpadvrouwtjes. Hoe het muzikaal was……Toon Hermans zei ooit: Je speelt de sterren niet van de hemel maar juist aan de hemel. Dat laatste deden de leden van het jeugdorkest. Van het eerder genoemde bedrag dat we van de Rabobank hadden ontvangen waren de nodige instrumenten, vooral slagwerk, aangeschaft. Je kunt als vereniging alleen je muzikale kwaliteit handhaven als je er voor zorgt dat ook de opleiding daarop afgestemd is.
Crescendo beschikt gelukkig over een aantal zeer ervaren leraren en leraressen. De resultaten van de examens geven daar elk jaar weer blijk van. Op 29 januari 2005 gingen Karlijn en Dorien Schipper op voor hun B examen en………….. geslaagd !!
Burgemeester Smith vond dat het tijd was om de ambtsketen over te dragen aan een nieuwe burgemeester na heel veel mooie maar ook moeilijke jaren Muiden. Tijdens zijn afscheidsreceptie was Crescendo muzikaal aanwezig tot grote waardering van de heer Smith.
Het donateursconcert is een jaarlijks terugkerende happening. Dankzij deze donateurs (ruim 500) zijn wij in staat datgene te brengen wat we brengen. De jeugd had deze avond een grote inbreng. Over de majorettes later meer. Voor de blokfluitgroep was wel een heel bijzondere plaats weggelegd. Samen met het jeugdorkest (hun eerste optreden voor echt publiek) speelden zij o.a. Intrada. Het concert vraagt meer van de meeste leden dan het spelen. Er moet worden opgebouwd, instrumenten getransporteerd, opgeruimd en ook weer schoongemaakt. Je bent dan meer dan alleen maar muzikant, je bent verenigingsmens.


De stad Weesp bestond pas 650 jaar ( de stad Muiden al ruim 1050 jaar). Crescendo heeft in Weesp deelgenomen aan een leuke en afwisselende steroptocht waarbij het blazen van alle korpsen bij elkaar wel heel bijzonder was.
Betreurenswaardig was het feit dat het voor Jur Veen zijn laatste officiële optreden was als voorzitter van Jubal. Kort daarna is hij overleden.

Een primeur tijdens de aubade op koninginnedag in Muiden. Voor het eerst deed de nieuwe burgemeester mevrouw Worm-de Moel de felicitaties aan hare majesteit. Traditie getrouw, een hele goede trouwens, speelt Crescendo tijdens de feestweek het bevrijdingsconcert. Speciale nummers, in het kader van 60 jaar bevrijding, waren The Longest Day, Soldaat van Oranje en Rainbow Warrior Het serieuze werd door de majorettes afgewisseld met hun spetterende show Carwash. Doden herdenking op 4 mei is altijd weer een bijzonder moment. Het lijkt net of de muzikanten dan ook iets meer weten te brengen dan anders. Respect blijft er voor trompettist Kees Hasenaar die ook dit jaar de Last Post op een bijzonder passende wijze speelde. Dat noemen ze boven jezelf uit stijgen.

Dat de leerkrachten van Crescendo hun mannetje staan bleek wel op 4 mei. Onze dirigent Lex was verhinderd maar werd waardig vervangen door de leraar koperblazers, Tom Lowe. 26 mei was voor Marleen Kouwenhoven (bugel) en Anne-Lotte Mos (trombone) een bijzonder moment. Zij liepen voor het eerst mee tijdens een rondgang en wel het inhalen van een vooral warme avondvierdaagse. Ondanks alle inspanningen die je soms doet valt het resultaat tegen. Voor de open dag op 28 mei was er flink aan de weg getimmerd. Het resultaat stond echter niet in verhouding. 2 nieuwe aanmeldingen. Gaat Crescendo bij de pakken neerzitten. Integendeel. Door met elkaar muziek te maken werd het toch nog een hele leuke middag.

18 juni werd een meer dan bijzondere dag. In samenwerking met onze beschermheer de heer Kuiper, burgemeester van Skasterlan, werd een uitwisseling georganiseerd met De Harmonie uit Langweer. Een dag vol muziek, rondleidingen, boottochten en lekker eten. Dat muziek grens- overschrijdend is bleek wel uit het feit dat de dirigent van Crescendo gastspeler was bij de uitvoering van De Harmonie en de dirigent van De Harmonie soleerde bij Crescendo.
Het muzikale seizoen werd voor de fanfare afgesloten met het zomeravondconcert in de Grote Kerk in Muiden. De organisatie had als thema Holland bedacht. Wat is Hollandser dan kaas en ijs. Onze dirigent stapte dan ook zonder enige schroom op zijn schaatsen en schaats outfit plus muts op de bok en dirigeerde zo het hele concert. In de kerk moet het minimaal 20 graden geweest zijn. Zelfs een echte kaaskraam fleurde de kerk op. Het oranje was in alle soorten en maten aanwezig.
De jeugd neemt gelukkig nog steeds een belangrijke plaats in bij de vereniging. Op 2 juli deed het jeugdorkest mee aan het spieringfestival in Muiden. Hun eerste buiten optreden. Op 10 juli werd er een jeugdmiddag georganiseerd op het terrein achter Aannemingsbedrijf van Capelle. Het terrein was omgebouwd tot een ware circuspiste Koos Schipper vertolkte op waardige wijze de rol van dikke deur. Elk lid mocht alleen of gezamenlijk een optreden verzorgen. Een slaand succes. Vooral de ouders en opa's en oma 's genoten zichtbaar.

Op 25 september werd de verenigingsdag gehouden, Crescendo mag zich in de handen knijpen met zo'n actieve PR-commissie. Dit jaar stond de spellenzeskamp centraal en werd de dag afgesloten met de barbecue. Op deze dag werden Arienne en Dionne Mastenbroek en Dorea van Wees gehuldigd voor hun 5 jarig lidmaatschap. Dat Crescendo ook koninklijke allures heeft bleek op 20 oktober. Kees Hasenaar en Rinus van Ast mochten als herauten de koninklijke familie tijdens het huwelijk van prins Floris met trompetgeschal in het Muiderslot verwelkomen.

Een bijzondere plaats namen dit jaar de majorettes in de geschiedenis van Crescendo in. Veel mensen zien in de majorettes niets anders dan de meisjes voor de muziek. In de loop der jaren is daar ook landelijk de nodige verandering in gekomen. Mede doordat de musicals in Nederland hun opwachting hebben gemaakt is er steeds meer sprake van showelementen in hun optredens tot het dansen van een hele show. Dat vraagt heel veel tijd en inzet. Niet alleen van de meiden maar vooral van de leiding. Niet te vergeten ook van de moeders die telkens maar weer achter de naaimachine kruipen om de bij de show passende kleding te maken. Bij deelname aan showconcoursen in de laatste jaren lukte het om een of andere reden net niet om een eerste prijs te halen. Het seizoen 2004/2005 bracht daar verandering… en hoe !! 19 juni 2005, Showconcours Volendam: Showgirls 1e prijs (83,9 ptn), jeugdafdeling 1e prijs (85,7ptn), Wendy van Capelle miss- majorette van de dag 2 oktober 2005, Showconcours Alkmaar: Showgirls 1e prijs ( 81.88 ptn), jeugdafdeling 1e prijs (84,15 ptn) 16 oktober 2005, Showconcours Goirle : Showgirls 1e prijs (83,33 ptn). De showgirls dansten op muziek van Mamma Mia en de jeugdafdeling op muziek van Alladin. Een bijzonder woord van dank is op deze plaats bestemd voor Martine Baltus de instructrice ( eigenlijk choreograaf) van de majorettes. Het "bouwen" van deze shows is een monster klus geweest. Daarnaast weet zij de meiden met haar enthousiasme altijd weer te motiveren maar ook het plezier te laten voelen van het majorette zijn.

Hoe het met de aanwas van nieuwe leden gaat? Heel goed. Op 20 oktober verwelkomde de fanfare twee nieuwe nog jonge leden: Puck Holzhaus op de bugel en Suzanne de Leeuw op de trombone.

<< Terug naar het menu