1995 - 2000

Sommige dingen doe je al zo lang en gaan zo vanzelf dat je bijna vergeet hoelang iets al gedaan wordt. Elk jaar wordt ter ondersteuning van de kas de bliksemverloting gehouden. Dit jaar op 14 december 1995 voor de 31e keer.
In 1996 bestaat de vereniging 100 jaar. Een druk jaar. Zeker voor de PR commissie. 23 maart wordt de start gegeven met de oliebollenactie. Samen met de sponsorloop op 14 april zijn de eerste broodnodige guldens in de zak. Ondanks alle activiteiten werd er op 4 mei door een aantal slagwerkers gewoon examen gedaan. Christa Mager behaalde haar A diploma en Wendy van Capelle, Maurice Kornmann en Christiaan Hasenaar behaalden hun B diploma. Ook de concoursen gingen dit jaar gewoon door. De majorettes behaalden in Sneek een tweede prijs (1 punt tekort voor een 1e prijs).
Van 30 mei tot en met 2 juni staat niet alleen Crescendo maar ook heel Muiden in het teken van 100 jaar Crescendo. Kosten maar vooral moeite werden niet gespaard. Een van de hoogtepunten was het optreden van de Koninklijke Militaire Kapel. Na de Muider Braderie werd door 6 muziekverenigingen een steroptocht gehouden door Muiden. 2 juni gaf Crescendo haar jubileumconcert in de tot concertzaal omgebouwde sporthal. Ook voor een 100 jarige muziekvereniging gaat het leven gewoon door......6 juni inhalen avondvierdaagse.
In het kader van het 100 jarig bestaan werd ook deze keer het Regionaal Solistenconcours van de ANUM in de Kazerne gehouden. Namens Crescendo nam Mark van Capelle deel. De jury kwam prijzen tekort om zijn optreden te belonen.
Dat Crescendo een flexibele vereniging is blijkt wel uit het feit dat op 15 december de boerenkapel moeiteloos werd "omgebouwd" tot kerstband.
Op 18 december bereikte ons het bericht dat ons oud-lid Piet Buitenweg was overleden. Vele jaren was hij voorzitter en voor zijn vele werkzaamheden voor de vereniging is hij koninklijk onderscheiden.

Om kwaliteit te handhaven is een goede opleiding onontbeerlijk. Op 19 april 1997 deed er dan ook weer een aantal leden examen. Alle 7 kandidaten behaalden hun diploma.
Het werd een speciale aubade op 30 april 1997. Niet alleen omdat het geheel werd uitgezonden door Radio Noord-Holland maar ook door de aanwezigheid van kinderen uit Tjernobyle die hier te gast waren om even de narigheid te vergeten van de ramp bij de kerncentrale in hun stad.
Op 14 mei 1997 krijgt de slagwerkgroep een nieuwe instructeur. Na een aantal proefrepetities viel de keus op de nog jonge Maurice Vastenouw tweedejaars student aan het conservatorium van Amsterdam.
Op 24 mei behaalden Pascal Soonius, Maurice Kornmann, Christiaan Hasenaar en Wendy van Capelle respectievelijk hun B en C diploma.
Een eigen gebouw is een groot bezit maar vraagt ook het nodige onderhoud. Op 14 juni werden de voorbereidingen getroffen voor het leggen van een nieuwe marmoleum vloer.
Zaterdag 27 september 1997 was voor de majorettes een geslaagde dag. Zij behaalden in Sneek een 1e en een 2e prijs.
Na de kerstdagen bereikt ons het bericht dat op 23 december Willem van Amstel was overleden. Vele jaren heeft hij baritonsaxofoon geblazen. Ook heeft hij gezorgd voor een nieuw onderdeel bij de vereniging nl. de blokfluitgroep. Hij zag deze groep als kweekvijver voor nieuw talent voor de fanfare.

Tijdens het donateursconcert van 30 januari 1998 werd Koos Schipper bedankt voor de vele jaren waarin hij leiding had gegeven aan de slagwerkgroep. Dit donateursconcert betekende ook de presentatie van Maurice Vastenouw als nieuwe instructeur van de slagwerkgroep.
Hoe van het een het ander komt. Voor het spelen op de begraafplaats op 4 mei was de dirigent verhinderd en ook de plaatsvervanger moest het door een ongeluk laten afweten. Op 3 mei tijdens het concert had Koos Schipper gesproken met ene Lex Blankestijn die in Muiden woont en musicus is. De heer Blankestijn (later gewoon Lex) had aangegeven in noodgevallen te willen inspringen. Dit werd de eerste keer maar zeker niet de laatste keer dat Lex Blankestijn voor Crescendo zou staan.
De giften van donateurs zijn een belangrijke bron van inkomsten. Op 1, 2 en 3 juni 1997 werd een uitgebreide donateursactie gehouden. Het resultaat was ernaar: 200 nieuwe donateurs.
Vlak voor de vakantie kwam aan lang gemor een einde. Besloten werd uit te kijken naar een nieuwe dirigent omdat de huidige de fanfare niet meer kon motiveren en inspireren. Uiteindelijk werden 3 kandidaten uitgenodigd voor een proefrepetitie. Lex Blankestijn kwam daarbij als beste uit de bus.
De slagwerkgroep blijft ook onder de nieuwe instructeur goed aan de weg timmeren. In Alkmaar behaalde zij op 4 oktober 1998 een 1e prijs met lof van de jury en een wimpel.
Ermelo stond op 9, 10 en 11 oktober in het teken van Crescendo. In dit weekend, georganiseerd door de PR commissie, werd een verenigingsweekend gehouden. Tijdens dit weekend werden er leden gehuldigd: Patricia Grootendorst, Sandra Sijmons, Amanda van den Akker, Heidi van der Weijden, Tiny Eversdijk, Arie Bentvelzen, Kees Hasenaar, Ed van der Wijk en Wiet Soonius. Een evenement dat volgens de deelnemers zeker voor herhaling vatbaar was.
Willem de Jonge, ere lid, is op 25 oktober 1998 overleden. Vooral de laatste jaren van zijn muzikale loopbaan was hij een vertrouwd gezicht achter de grote trom.
De majorettes behaalden tweemaal een 2e prijs op 31 oktober in Dinteloord. Volgens omstanders te weinig voor de goede shows die waren gegeven.
Esther van Wondere (A), Boy Griffioen (C) en Kees Hasenaar (C) behaalden op 28 november het door hen zo fel begeerde diploma.
In Exloërmond kregen de majorettes wel loon naar werken. Zij behaalden een 1e en een 2e prijs.

Wederom werden er examens gedaan. Wendy van Capelle, Maurice Kornmann en Heidi van der Weijden behaalden allen hun diploma.
De PR commissie blijft bezig met het organiseren van activiteiten die tot doel hebben de Crescendo familiesfeer te behouden. Op 20 maart 1999 was Pro Musica omgebouwd tot eetcafé en werd er een heerlijke fondue geserveerd.
Tijdens het donateursconcert op 26 maart werd er officieel afscheid genomen van Bert van den Akker als bestuurslid (20 jaar). Hij kreeg uit handen van de voorzitter een plaquette van de KNFM.
In samenwerking met de Stichting Gooische Muziekscholen werd op 24 april een open dag gehouden. Resultaat: 19 nieuwe leerlingen.
In Eindhoven streden de majorettes op 20 juni weer om de hoogste prijzen. Twee 2e prijzen werden er binnen gehaald.
Ook in een vereniging liggen vreugde en verdriet vaak dicht bij elkaar. De maand juli stond in het teken van afscheid. Als er iemand overlijdt op een gezegende leeftijd is dat verdrietig maar is er ook berusting. Ome Tinus Buninga was niet alleen ere lid maar heeft ook bijna 70 jaar actief deel uitgemaakt van de fanfare. Menig muzikant die nu nog speelt, is door hem opgeleid. Het bericht dat Heidi van der Weijden op bijna 34 jarige leeftijd in overleg met haar familie en artsen het besluit had genomen zo niet verder te willen, omdat haar ziekte niet te overwinnen bleek, gaf een algeheel gevoel van machteloosheid en verdriet. Zij omschreef het zelf als ... moeilijk om te gaan, nog zwaarder om te blijven ... In overeenstemming met de wens van Heidi heeft de vereniging haar naar haar laatste rustplaats mogen begeleiden.
Op 12 september werd er door de PR commissie een verenigingsdag met puzzeltocht door Muiden georganiseerd.
Ook dit verenigingsjaar werden er weer de nodige concoursen bezocht. De slagwerkgroep ging naar Hoogwoud en behaalde daar een 1e prijs in de ere divisie met recht op promotie. Echter hoger dan de ere divisie is er niet. Als pleister op de wonde werd toen een wimpel uitgereikt. Alsof dit nog niet genoeg was behaalde zij op 9 oktober in Barneveld een 1e prijs met onderscheiding en werd zij Nederlands kampioen eredivisie sectie AB.
Dit jaar werd voor de 35e keer de bliksemverloting gehouden. Wat begon met 1500 lootjes was inmiddels naar een instituut uitgegroeid met 6000 lootjes. Al vele jaren worden de loten gesponsord door Aannemingsbedrijf van Capelle BV.

Eindelijk was het zover na vele jaren deed de fanfare weer mee aan een concertconcours. Dat de fanfare het niet meer gewend was valt op te maken uit de behaalde 2e prijs.
In het kader van de eeuwwisseling had het donateursconcert op 24 maart 2000 als thema "Een Eeuw Muziek", waarbij een overzicht werd gespeeld van de muziek van toen naar nu.
In Muiden werd de bevrijding op een bijzondere wijze herdacht. Een grote militaire colonne trok door het Gooi en deed ook Muiden aan. Crescendo begeleidde de stoet door de vesting richting de Zuidpolderweg.
In de Grote Kerk in Muiden ontstaat op 7 juli een nieuwe activiteit voor de vereniging. Op verzoek van de activiteitencommissie van de kerk geeft Crescendo een zomeravondconcert. Ook dit concert werd als zovelen van Crescendo aan elkaar gepraat door de ladyspeaker Eveline Meijer.
Het weekend van 6,7 en 8 oktober stond geheel in het teken van het verenigingsweekend in Ermelo. Het bijzondere was wel dat er tijdens het verenigingsweekend van onze muziekvereniging geen muziekinstrumenten waren meegenomen. Toch werd er de nodige muziek gemaakt ook al was het niet op de vertrouwde instrumenten. ( lege koffiebussen e.d.) Tijdens dit weekend werden Ernst-Jan Zevering en Sharon Gokke gehuldigd voor 12,5 jaar lidmaatschap. Later werden Jaap Meijer voor 17 jaar, Leona Oosterbroek en Nanette Scharp de Visser voor 12,5 jaar gehuldigd omdat zij niet meekonden naar Ermelo.
Het Rode Kruisconcert werd gehouden in de Van Houtenkerk in Weesp. De aanhouder wint doet zich ook hier gelden. Een volle kerk met een dankbaar publiek wat resulteerde in een opbrengst van ruim F 2000,00 voor het Rode Kruis.
A-examen slagwerk. Mitchel Gokke, Sjoerd Stoop, Vincent van Hees en Raymond Lingbeek slaagden op 21 oktober voor hun examen.


<< Terug naar het menu