1985 - 1990

Op 21 oktober werd aan de nieuw benoemde burgemeester de heer G.J. Kuiper, die later onze beschermheer zou worden, een muzikaal welkom in Muiden aangeboden. Op 22 november 1985 overleed de heer Th. Gort. De heer Gort was meer dan 63 jaar lid van de vereniging geweest.

Heel veel werk was er verzet en heel veel geld werd er ingezameld voor de aanschaf van het nieuwe instrumentarium voor de vereniging dat op 15 augustus 1986 in gebruik kon worden genomen. September stond in het teken van het 90 jarig bestaan met vele activiteiten. Naast de gebruikelijke festiviteiten werd ook een officieel concours georganiseerd en vond de uitgifte plaats van het boekje Crescendo 90-jaar.
Op 11 oktober 1986 werden 6 leden gehuldigd, t.w.; R. Samplonius 41 jaar - J. de Ruigh 15 jaar - mw. A. van Ginkel 12,5 jaar, mw. Hamaker 12,5 jaar - L. Bandsma 12,5 jaar en mw C. Schiffel 7,5 jaar. Op 18 december vond een buitengewone ledenvergadering plaats waarin werd besloten de samenwerking met de dirigent te beŽindigen.
Op 10 en 11 april werd een bazaar gehouden. De opbrengst, voor het nieuwe instrumentarium, van F 11.000,-- netto overtrof alle verwachtingen.

Op 23 mei 1987 werd het laatste officiŽle optreden van de fanfare o.l.v. de heer Groenman gehouden, nl. het concours in Gorinchem. (2e prijs). Bijzondere optredens waren het optreden van de Boerenkapel op het hospitaalschip "Henri Dunant" en het optreden door de hele vereniging bij het tehuis voor geestelijk gehandicapten Reigersdaal in Heerhugowaard. Tijdens dit optreden werd een aantal trommels voor de bewoners overhandigd.
In juni 1987 werd Harrie Broun aangesteld als nieuwe dirigent van Crescendo In het eerste weekend van september gaat Crescendo internationaal. Zij ontvangt de fanfare uit Eekloo (BelgiŽ).
19 september was een succesvolle dag voor de vereniging. In Enkhuizen werd deelgenomen aan een marsconcours. Slagwerkgroep 1e prijs, Fanfare 1e prijs met promotie. Als geheel kreeg de vereniging de defilť prijs.
Tijdens het donateurconcert op 7 november werd afscheid genomen van de heer Groenman en werd Harrie Broun als nieuwe dirigent gepresenteerd aan het publiek. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt zeker voor een muziekvereniging.

In 1988 werden onder leiding van de dirigent de basisscholen in Muiden bezocht.
Het weekend van 12 en 13 mei 1988 stond in het teken van een tegenbezoek aan de fanfare in Eekloo (BelgiŽ). Hoe ging Crescendo naar BelgiŽ...., met de caravan.
Op 4 juni deed de fanfare mee aan een concertconcours. Ondanks dat de voorbereiding niet optimaal was werd toch een 1e prijs met lof behaald.
8 oktober was een belangrijke avond voor de volgende leden: mw. L. Oosterbroek en de heren: R. Slokker, F. Zevering, G. Schipper, G. van den Akker, K. de Gooijer en M. Buninga. Deze avond werden zij namelijk gehuldigd voor de vele jaren die zij lid waren van de vereniging.
Dankzij de inzet van velen konden de majorettes tijdens het donateursconcert op 26 november 1988 hun nieuwe outfit tonen. Ook werd tijdens dit concert Koos Schipper gepresenteerd als de nieuwe instructeur/tamboer-maÓtre van de slagwerkgroep.

Op 7 maart 1989 presenteerde de slagwerkgroep, tijdens de in gebruik name van de nieuwe lichtinstallatie van de sportclub, zijn nieuwe instrumentarium.
Op 3 juni werd deelgenomen aan het concours in Eelde. De fanfare behaalde een 1e prijs en de slagwerkgroep behaalde een 1e prijs met promotie naar de 1e divisie.
Op 10 juni was de beurt aan de majorettes. Zij behaalden in Bodegraven een welverdiende 2e prijs. Op 4 augustus overleed onze oud dirigent de heer Gerrit A. Groenman. Een aantal muzikanten heeft tijdens de crematie het "Heilig heilig..." gespeeld.
Ook dit jaar (1989) deed de hele vereniging mee aan het concours in Enkhuizen. De majorettes behaalden een 3e prijs, de slagwerkgroep een 2e prijs en de fanfare een 1e prijs. Ook werd de defilťprijs binnen gehaald. Op 16 december deed de slagwerkgroep mee aan het concours in Klundert. Zij behaalde daar niet alleen een eerste prijs maar werd ook Nationaal kampioen in de 2e divisie AB.

Op 6 april 1990 werd voor het eerst een intern-solistenconcours gehouden. Niet alleen voor het versterken van de sociale band in de vereniging, maar vooral voor het leren spelen door jong en oud voor publiek.
Op 9 juni deden de majorettes (verdeeld over 3 groepen) mee aan het solisten majoretteconcours in Lekkerkerk. Er werden 2 tweede prijzen behaald en een 1e prijs. Op 22 september deed de slagwerkgroep mee aan het marsconcours in Enkhuizen. Niet alleen behaalde de slagwerkgroep uitkomend in de eerste divisie een 1e prijs maar werd ook aan Koos Schipper de tamboer-maÓtre prijs toegekend. De fanfare zette haar beste beentje voor tijdens het concertconcours in Leiden. Een 1e prijs werd behaald en de mogelijkheid tot promotie naar de Ereafdeling.


<< Terug naar het menu