1931 - 1940

Om de financiŽle positie op te vijzelen werd er een bazar georganiseerd met een rad van avontuur (netto-opbrengst F282,46) en een huis-aan-huis-collecte gehouden (opbrengst F70,-). Voor morele steun werd de heer H.J.L. Donker, directeur van de kruitfabriek "de Krijgsman" aangezocht om als beschermheer te willen optreden, die dit aanzoek aannam.
Donkere tijden voor het Crescendo-bestuur, een vereniging met 23 leden, 5 aspirantleden en 29 weekdonateurs, wier aantal - tengevolge van de heersende crisis - terugliep.
Met een minimum aan kasgeld en geen extra ontvangsten in het vooruitzicht brak het 40-jarig jubileum aan. Een comitť van uitvoering werd samengesteld waarin zitting hadden de heren H. de Gooijer, R. Beek, A. v.d. Akker, J. Heijkoop, W. de Jong en J. Schulp. Op gepaste en aangepaste wijze werd dit heugelijk feit in de maand juli 1936 gevierd. Voor het eerst in haar bestaan vroeg de vereniging een geringe vergoeding aan de Commissie voor Volksfeesten voor muzikale medewerking tijdens het bezoek van H.K.H. prinses Juliana en Z.K.H. prins Bernhard aan de gemeente Muiden op 28 augustus 1937.


Interne moeilijkheden met betrekking tot nieuwe leden dienden zich aan, tengevolge waarvan in de ledenvergadering van 12 augustus 1938 werd besloten een ballotage-systeem in te voeren. Volgens dit systeem werd een kandidaat lid toegelaten indien binnen een week na het voorstel tot toelating geen bezwaren bij het bestuur waren ingebracht. In het mobilisatiejaar 1939 memoreerde de voorzitter in de jaarvergadering van 4 augustus dat de heer IJ. Schulp 25 jaar penningmeester van de vereniging was. Voor diens verdiensten kreeg hij een kistje sigaren aangeboden. In deze vergadering werd het voorstel van het bestuur om de contributie van de werkloze leden te verlagen tot 15 cent per week met algemene stemmen aangenomen.<< Terug naar het menu