1919 - 1925

In het jaar 1919 sloot de vereniging zich aan bij de "Federatie". De activiteiten werden weer opgepakt door het geven van een sluisconcert en een winteruitvoering waaraan de plaatselijke rederijkerskamer "Concordia" (opgericht in 1895) en het in juni 1896 opgerichte mannenkoor "Excelsior" medewerking verleenden. Met de motorboot van P. Ooms vertrok het gezelschap naar het concours te Bussum en kwam met een 3e prijs naar huis. Uit al deze activiteiten blijkt dat de vereniging de moeilijkheden had overwonnen; alleen aan de financiŽn moest nog de nodige aandacht worden besteed. De jaarlijkse concoursen en de traditionele uitvoeringen waren niet meer weg te denken. zij maakten een integrerend deel uit van de activiteiten en dat bleef zo. Op 1 november van het jaar 1923 werd directeur Schoonderbeek gehuldigd met zijn 25-jarig jubileum.

De na de Eerste Wereldoorlog ingezette economische crisis werkte ook door in de vereniging.


<< Terug naar het menu