1886 - 1919

Eťn van de oprichters, de heer K.H. Zevering, memoreert in zijn in 1954 geschreven historisch verslag, dat de instrumenten van de destijds opgeheven vereniging voor een zacht prijsje konden worden overgenomen, al dan niet op afbetaling. Een lijst-collecte moest de financiŽle basis leggen om een redelijke bezetting te completeren. Dit vroege gebeuren speelde zich aanvankelijk af bij Van de Breemer (nu restaurant de Muiderhof). Daar de heren echter vaak te diep in het glaasje keken was het nodig een "droog" repetitie-lokaal op te zoeken. Dit bleek de muzikale prestaties te bevorderen en al spoedig bestond het repertoir uit de marsen: "de Recrutenmars" en "Le Conscrit". Een echt vaandel bleef voorlopig een veel gekoesterde wens en als alternatief werd bij optredens een lange stoffer meegedragen, aldus het verslag van de heer Zevering. De vereniging bestond ruim twee jaar toen de plaatselijke feestcommissie een beroep deed om tijdens de in september 1898 te houden kroningsfeesten van koningin Wilhelmina kosteloos muzikale optredens te verzorgen. Daar had het bestuur geen zin in en weigerde in eerste instantie haar medewerking. Pas toen hierover overeenstemming was bereikt, werd aan de drie dagen durende feesten medewerking verleend. In dat jaar kreeg de heer H.V.P. Schoonderbeek de muzikale leiding.


Dat bleek een goede keus te zijn geweest, aangezien de muzikale prestaties snel stegen. De eerste jaren van de vereniging zijn voor ons een gesloten boek, totdat de historie in 1911 als hoogtepunt het behalen van het hoogste aantal punten op het concours te Landsmeer, bekroond met de door koningin-moeder Emma beschikbaar gestelde medaille en een medaille van koningin Wilhelmina, vermeldt. De mobilisatie 1914 - 1918 zorgde voor het wegvallen van een aantal Crescendo-leden en dat was voor deze vereniging, die aan haar image werkte, een gevoelige klap, die leidde tot een aantal dieptepunten. Na de mobilisatietijd werden de verenigingsbanden weer aangetrokken en met redelijk succes.<< Terug naar het menu